Godkjenninger og kompetanse

Her er en liste over godkjenninger og noe av kompetansen vi har i firmaet:

 • Ansvarsrett
 • Sentralgodkjenning klasse 2, kontrollering og utføring
 • Teknisk fagskole bygg og anlegg
 • ADK1 sertifikater for rørlegging
 • Sprengningssertifikat klasse A, godkjent for alt av sprengningsarbeide over og under jord, samt sprengningsledelse.
 • Undervannsprenging
 • Godkjenning for arbeid under høyspentlinjer
 • Godkjenning for arbeid på offentlig vei (I,II,III)
 • Lastebilløyve
 • Skredsikrings kurs
 • ADR for frakting av farlig gods
 • Diverse HMS og internsikrings kurs, med oppfølging av intern sykepleier
 • Faglig dyktige ansatte med allsidig og god kompetanse innen anlegg, maskin og trasportfaget
 • Kompetansebevis for brøyting
 • Godkjent opplæringsbedrift for lærlinger
 • Godkjent utplasseringsbedrift for videregående skole
 • Bedriften er miljøfyrtårnsertifisert- Miljørapport oversendes på forespørsel.

 

Vi fornyer og høyner vår kompetanse stadig. Vi er også åpne for å utvide og tilpasse vår kompetanse til nye og spennende prosjekter!