Oppdrag

Her finner du oversikt over noen av oppdragene vi utfører:

 • VA- anlegg vann og avløp
 • Sjøvannsledninger
 • Vanninntaksanlegg
 • Vegbygging
 • Vedlikehold av veger og plasser, sommer og vinter
 • Snøbrøyting
 • Tomtegraving
 • Drenering
 • Riving
 • Fjellarbeid
 • Skogsveger
 • Nydyrkning
 • Kanalisering/grøfting
 • Transport av maskiner, utstyr og lignende
 • Masseforflytning
 • Betongarbeid
 • Skogrydding
 • Kabelarbeid/stolperøysing
 • Kirkegårdsgraving
 • Mudring og sjøarbeid
 • Sprengningsarbeider
 • Maskinarbeid etablering vindmøllepark
 • Forskjønning; muring, planering, plastring mm.

Ta kontakt med oss, vi har gode og allsidige referanser.